Praha Jeruzalém

Palestinská legislativní rada (PLC) zamítla Spojenými státy podporovaný požadavek, aby palestinské nevládní organizace přestaly převádět finance na jednotlivce a skupiny zapojené do terorismu. Kolem třiceti palestinských nevládních organizací vydalo prohlášení, v němž odmítly naplňovat závazky zahrnující např. i podmínku nezapojovat se do aktivit společně s takovými skupinami, jako jsou Hamás, Islámský džihád a Mučednické brigády Al Aksá. Mnohé z těchto skupin získávají podporu od americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), která požadavek iniciovala, nebo amerických filantropů. Azmi Šuajbí, předseda ekonomického výboru PLC, prohlásil, že takový závazek je v rozporu se zákony samosprávy, která nedovoluje přijímat podmíněnou pomoc, a označil tento požadavek za nezákonný a nemorální. Dále sdělil, že samospráva i neziskové organizace se v jednáních pokusily přimět USAID ke změně její politiky vůči Palestincům, ale bez úspěchu.

03.06.2004 00:00 2