Praha Jeruzalém

Vlivný rabínský koncil vydal kontroverzní rozhodnutí, že vojáci, kteří evakuují osady porušují židovské právo. Věřící vojáci by následně měli odmítnout plnit rozkazy k vyklizení 21 osad v Pásmu Gazy, jak určuje premiérův plán. Rozhodnutí se dotýká neuralgického bodu Izraele, kde armáda hraje takřka stejně posvátnou roli jako náboženství. Vládní představitelé vyjadřují starosti o důsledky takového provolání a prohlašují, že by mělo dojít oddělení státu a synagogy.

Šéf Národní náboženské strany Effie Eitam, který sám sloužil 30 let v armádě, požadavky koncilu odmítl a prohlásil, že jeho strana se postaví proti jakýmkoli formám neuposlechnutí rozkazů v armádě. Připomněl, že mnoho nejvyšších velitelů je věřících a někteří se podíleli na odstraňování osad aniž by došlo k neuposlechnutí rozkazu. Eitam má zároveň zájem na přesunutí zodpovědnosti za vyklízení osad z vojska na policii, protože vojsko má být používáno pouze proti nepřátelům státu, což osadníci nejsou, a policisté mají dále tu výhodu, že mohou vystoupit z jednotky, pokus nesouhlasí, s tím, co jim bylo řečeno.

24.06.2004 00:00 2

Klíčová slova