Praha Jeruzalém

Izrael konfiskuje pruhy sporných území v Samaří kvůli výstavbě bezpečnostní bariéry. Tyto aktivity jakou obzvláště kontroverzní v oblasti osady Ariel. Spojené státy již Izrael varovaly, aby tuto osadu do chráněné zóny nezačleňoval. Izrael tam v bariéře ponechá mezeru, kterou bude v budoucnu moci podle potřeby uzavřít.

16.06.2004 00:00