Praha Jeruzalém

Šaron nařídil pokračování výstavby bezpečnostního plotu v Judsku a Samaří i přes rozhodnutí Mezinárodního soudního tribunálu, že je plot ilegální a že by měl být stržen. „Rozhodnutí Haagu není vítr, je to bouře,“ řekl Šaron na zasedání s ministry Kabinetu. „Pokud nevíme, jak formovat naší budoucnost, svět to udělá za nás.“ Jinými slovy, Izrael potřebuje stáhnout se z Gazy a určit hranice dříve, než dostane horší „nabídku“ od mezinárodní komunity.

12.07.2004 00:00 1