Praha Jeruzalém

Po týdnech vnitřních nepokojů sdělili palestinští představitelé, že Jásir Arafat, čelící rostoucím požadavkům na reformy, učinil ústupky menšího významu, ale nevypořádal se s klíčovou otázkou dělení moci a vlády nad bezpečnostními složkami a předání větší autority kabinetu. Představitelé požádali o zachování jejich anonymity, protože veřejná kritika Arafata – považovaného za symbol palestinské věci – je stále tabuizována.

11.08.2004 00:00 3