Praha Jeruzalém

Izrael plánuje vyhovět nařízení Nejvyššího soudu a přezkoumat 200 km dlouhou část bezpečnostní bariéry, která byla postavena teprve před dvěma měsíci v Judsku a Samaří. Znamená to další zdržení stavebních prací na zdi, která má chránit Izraelce před sebevražednými útočníky a z níž je doposud hotova pouze jedna třetina.

12.09.2004 00:00 2

Klíčová slova