Praha Jeruzalém

Vzácným příkladem spolupráce mezi Izraelci a Palestinci se stalo dodání lvů, zeber a koz z izraelského safari parku do parku v palestinské Kalkílyji náhradou za zvířata zabitá při izraelských nájezdech. Izraelský veterinář

Motti Levinson k tomu řekl, že zvířata nejsou zapojena do politických konfliktů ani hranic a tak je mohou snadno překonávat.

07.09.2004 00:00 1