Praha Jeruzalém

Izrael uzavřel Judsko, Samaří a Pásmo Gazy, aby v době oslav židovského Nového roku Roš Hašana zabránil vstupu Palestinců na své území. Deset dní poté budou Izraelci slavit svátek Jom Kippur. Cílem opatření je předejít sebevražedným atentátům, jimiž by Palestinci mohli chtít svátky mařit. Izrael je uplatňuje při všech významných svátcích již po čtyři roky od začátku druhé intifády.

12.09.2004 00:00 2