Praha Jeruzalém

Izrael začal stavět bezpečnostní bariéru na jihu Judska v oblasti města Beeršeby, kde minulý týden zabili dva sebevražední atentátníci šestnáct lidí. Stavba 33 km dlouhé zdi začala u Hebronu, z něhož atentátníci pocházeli. Izraelský nejvyšší soud proti této části stavby nic nenamítá, protože se kryje s hranicí z období před rokem 1967. Haagský světový soudní dvůr nicméně považuje bariéru jako celek za protizákonnou (v rámci mezinárodního práva) a tak by podle něj měla být stržena.

06.09.2004 00:00 1