Praha Jeruzalém

Kvartet, čili čtyři nejvýznamnější státní a nadstátní subjekty světa: USA, EU, OSN a Rusko, kritizuje jak Izrael, tak Palestince za selhání v otázce realizace mírového plánu roadmap. Jako již mnohokrát je i nyní mocnostem trnem v oku izraelské rozšiřování osad a neochota či neschopnost Palestinců bojovat proti terorismu. Obě strany konfliktu se jako obvykle obviňují navzájem a každá využívá jednání druhé strany jako argumentu zdůvodňujícího pokračování dosavadní linie.

26.09.2004 00:00 7