Praha Jeruzalém

Zástupci USA a EU hledali na čtvrtečním setkání způsoby jak společnými silami zakročit proti stále více sílící tendenci ke zneužívání charitativních fondů a jiných finančních zdrojů za účelem financování teroristických aktivit. Náměstek ministra zahraničí Spojených států Anthony Wayne sdělil, že teroristé byli donuceni ke zneužívání charit a nevládních organizací účinným omezením běžných bankovních transakcí v mezinárodním měřítku. Např. organizacím a jednotlivcům napojeným na al-Kájdu bylo na účtech zmrazeno asi 142 milionů dolarů. Wayne je toho názoru, že k případnému zneužívání evropských nebo amerických charit dochází zřídkakdy, nicméně vlády by měly jednat prozíravě a vyvinout nástroje, jimiž by se vypořádaly s charitami zneužívanými ať už vědomě, či nevědomě k podpoře teroristů. Wayne dále ocenil úroveň spolupráce s Evropskou unií jako nejbližším partnerem v boji proti terorismu na této úrovni.

23.09.2004 00:00