Praha Jeruzalém

Izraelci Aaron Ciechanover a Avram Hershko (57 a 67 let) získali spolu s Američanem Irwinem Rosem (78) Nobelovu cenu za rok 2004 v oboru chemie. Vědci byli oceněni za objev procesu odbourávání nežádoucích proteinů v těle, při jehož poruše mohou vznikat nádorová onemocnění. Výzkum v této oblasti může vést k vývoji nových léků. Tito tři vědci si mezi sebou rozdělí odměnu v hodnotě 1,3 milionu dolarů v hotovosti.

07.10.2004 00:00 3