Praha Jeruzalém

Pondělního pochodu Jeruzalémem, jímž vyvrcholil biblický Svátek stánků, se zúčastnily tisíce křesťanských poutníků z celého světa. Evangelikální křesťané se svátku účastní za podpory Mezinárodního křesťanského velvyslanectví. Tito křesťané svou přítomností manifestují, že Izrael nestojí osamocen a že se za něj a za mír modlí lidé po celém světě.

07.10.2004 00:00 2