Praha Jeruzalém

Izrael požádal Egypt, aby likvidovat záplavu kobylek, která se na Izrael řítí ze Sinajského poloostrova. Izraelci jsou znepokojeni tím, že se Egypt nepokusil s tímto úrodu ničícím hmyzem vypořádat. Ministr zemědělství Jisrael Katz prohlásil, že když Egypt s kobylkami nic nechce dělat, tak by měl alespoň umožnit Izraeli, aby proti nim bojoval na egyptském území. Tentokrát došlo k výměně rolí: kdysi to byl faraon, kdo prosil Mojžíše, aby jej zbavil kobylek jako jedné z pověstných deseti egyptských ran; dnes je to Izrael, kdo požaduje, aby Egypt skoncoval s „faraonovo pomstou“.

29.11.2004 00:00