Praha Jeruzalém

Od úterního večera slaví Židé po celém světě svátek Chanuka (Svátek světel), při němž si připomínají vítězství Židů nad Řeky a obnovení chrámových bohoslužeb za Makabejců. Každý den tohoto osmidenního svátku je zapáleno jeden kahan na osmiramenném svícnu (menora) používaném právě při této příležitosti. Poselstvím Svátku světel je myšlenka, že světlo přemáhá temnotu. Při první oslavě tohoto svátku se stal zázrak, když olej v posvátném svícnu, který měl vystačit pouze na jeden den, vydržel svítit celých osm dní.

09.12.2004 00:00 1