Praha Jeruzalém

Palestinská samospráva vydala zákaz držení zbraní bez odpovídající licence. Samospráva tímto krokem reaguje na rostoucí nezákonnost a zločinnost na územích pod její kontrolou. Takováto nařízení byla vydána již vícekrát, nicméně po nich nenásledovaly odpovídající kroky pro jejich uskutečnění. Zákaz vydal ve čtvrtek v rámci své pravomoci premiér Achmed Kurája, který předsedá Národnímu bezpečnostnímu výboru složenému z velitelů všech bezpečnostních složek a nejvyšších vládních představitelů. Zákaz nespecifikuje, zda mají být odzbrojeny teroristické skupiny. Výbor na svém zasedání také rozhodl, že pošle tisíc pracovníků bezpečnosti do důchodu, čímž otevře dveře do palestinského bezpečnostního establishmentu mladší generaci. Poslední rozhodnutí potvrzuje linii předsedy palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse ukončit stav chaosu a nezákonnosti. Abbás je od čtvrtka na cestě do arabských a evropských zemí, v nichž chce hledat podporu pro svou politiku. Abbás dále ve čtvrtek vydal pokyn muftímu (náboženská autorita) samosprávy, aby přezkoumal případy 51 Palestinců odsouzených k trestu smrti za vraždy a další zločiny včetně údajné „kolaborace“ s Izraelem. Provedení exekucí vyžaduje schválení muftího a předsedy samosprávy.

28.01.2005 00:00 1