Praha Jeruzalém

Skupina ruských nacionalistických zákonodárců žádá zahájení jednání, jehož cílem by mělo být postavení všech židovských organizací v Rusku mimo zákon, protože Židé podle nich podněcují etnickou nenávist a provokují k antisemitickým projevům. Skupina dvaceti poslanců Státní dumy ve svém dopise z 13. ledna žádají nejvyššího státního zástupce Vladimíra Ustinova o posouzení jejich tvrzení a o to, zda smí zahájit řízení „o zákazu všech náboženských a etnických židovských organizací v zemi jako extrémistických“. Skupina, která chce zákaz opřít o zákony proti extremismu a podněcování etnické nesnášenlivosti, demagogicky obhajuje oprávněnost tohoto zákroku. Tento překvapující požadavek se vynořil v době šířícího se antisemitického moru, který zamořuje Rusko. Židovští vůdci sice již žádali vládu prezidenta Putina, aby povzbuzovala k větší snášenlivosti, ale skupiny hájící lidská práva viní vládu z neschopnosti podniknout kroky k potrestání pachatelů násilí z důvodu antisemitismu a rasové nesnášenlivosti.

25.01.2005 00:00 0

Klíčová slova