Praha Jeruzalém

Rabín strany Jednotného judaismu Tóry (UTJ) Šalom Josef Elijašiv rozhodl, že na tříměsíční zkušební dobu povolí zapojení své strany do vlády národní jednoty premiéra Šarona. Během tohoto období posoudí Elijašiv, zda strana Likud dodrží slib daný UTJ, že obnoví náboženské služby a zachová nezávislost vzdělávacího systému ortodoxní komunity (charedim).

Koaliční dohoda mezi UTJ a Stranou práce měla být podepsána ve čtvrtek, v sobotu by měl premiér Šaron jmenovat ministry Likudu, v neděli by měl kabinet hlasovat o nové vládě a v pondělí by měl být seznam se jmény nově jmenovaných ministrů předán ke schválení Knessetu. Premiér Šaron má nyní po vstupu Strany práce a UTJ do vlády národní jednoty v Knessetu 66 křesel ze 120.

06.01.2005 00:00 1