Praha Jeruzalém

Množství incidentů namířených proti Židům ve Velké Británii za poslední rok značně stouplo – násilných útoků bylo loni o 50 procent více než v roce 2003 a celkový počet antisemitických incidentů byl loni dvakrát vyšší než v roce 2003. Spojené království, zasažené mezinárodním odsouzením vyvolaným pokleskem prince Harryho, jenž se objevil na párty v kostýmu nacistického vojáka, převyšuje v počtu incidentů dokonce i Francii (poměr 304 ku 277), ačkoli je jeho židovská populace oproti francouzské poloviční. Britská statistika protižidovských násilností vzrostla z 55 na 77. Izraelský ministr bez portfeje Nátan Šaransky, zodpovědný za záležitosti diaspory, ocenil francouzskou vládu za kroky vedoucí k udržení stejného počtu útoků a naopak kritizoval britská média za protiizraelské klima, jež vytvořila. Podle Šaranského výroku se nyní v ulicích po letech projevuje nepřátelské informování a komentování Izraele britskými médii. Podle Šaranského zprávy, vytvořené pro Globální fórum proti antisemitismu, které iniciovala Židovská agentura, jsou za většinu útoků v Evropě odpovědny „islamistické elementy“. Jinak je tomu v Rusku a na Ukrajině. I tam došlo k drastickému nárůstu registrovaných násilných incidentů majících původ ve všeobecně sdílené nenávisti vůči Židům. V Rusku stoupl jejich počet ze čtyř v roce 2003 na 55 v roce 2004, na Ukrajině z 15 na 44. Šaranského kancelář vnímá na straně ruské a ukrajinské vlády žalostný nedostatek aktivit směřujících k zastavení tohoto vývoje. V případě Británie uznává, že vláda nemůže nést odpovědnost za protiizraelský obsah britských médií. Britská vláda podle mluvčí britského velvyslanectví bere antisemitismus velmi vážně a úzce spolupracuje při boji proti němu s židovskou komunitou.

26.01.2005 00:00 1