Praha Jeruzalém

Kombinace tradičních protižidovských předsudků, silné protiizraelské nálady a rostoucí muslimské populace v Evropě přispěla k nedávnému nárůstu globálního antisemitismu. Tak soudí americké ministerstvo zahraničí ve své středeční zprávě vydané pro kongres. Tato zpráva, vypracovaná na základě nového zákona podepsaného prezidentem Bushem v říjnu, zachycuje protižidovské akce po celém světě v období od července 2003 do prosince 2004. Stále častější a stále tvrdší incidenty dějící se od počátku 21. století hlavně v Evropě nutí mezinárodní společenství, aby se s obnoveným úsilím zaměřilo na antisemitismus. Důležitým tématem zprávy je rozlišení legitimní kritiky politiky a jednání Státu Izrael a výroků nabývajících antisemitického charakteru. Častá démonizace Izraele, hanění jeho vůdců jejich srovnáváním s nacistickými pohlaváry a použití nacistických symbolů v karikaturách jsou ukazatelé předpojatosti spíše než oprávněné kritiky politiky týkající se kontroverzních témat.

V Západní Evropě nadále páchají většinu protižidovských útoků tradiční krajně pravicové skupiny, na zbytku incidentů se však ve stále větší míře podílejí znevýhodnění a neloajální mladí muslimové. Incidenty jsou dále ovlivněny blízkovýchodním děním nebo protiizraelskými názory. Stále převládá náhled na Židy jako na manipulátory globální ekonomiky a tento názor je živnou půdou pro agresi proti Židům. Zpráva se dále zabývá rozšířením protižidovské propagandy v arabských médiích, která často přejímají terminologii a symboly holokaustu pro démonizování Izraele a jeho vůdců.

Zpráva požaduje po vládách zemí, v nichž dochází k nárůstu antisemitismu, aby zavedly speciální školení pro policii a pracovníky soudů, aby mohly účinně bránit protižidovskému jednání.

Mnoho národů stále nemá zákony proti zločinům jako je antisemitismus a podobným. Jinde, říká zpráva, sice zákony existují, ale není dostatečná míra jejich uplatnění. Ve zprávě jsou zmíněny útoky v jednotlivých zemích. Francie zaznamenala v prvním pololetí roku 2004 510 incidentů, zatímco za celý rok 2003 593. V belgických Antverpách byl ubodán mladík, izraelský fotbalový tým provokoval protivník voláním „Heil Hitler!“. V České republice pobořili vandalové 80 náhrobků na židovském hřbitově. Obdobné incidenty byly zaznamenány i v jiných zemích.


09.01.2005 00:00 3

Klíčová slova