Praha Jeruzalém

Izrael se dohodl s Palestinci na vytvoření komise pro řešení otázky případného propuštění palestinských teroristů z izraelských věznic. Izraelské „gesto dobré vůle“ spočívající v propuštění 900 vězňů bylo Palestinci odmítnuto jako nedostatečné – Palestinci požadují svobodu pro všech 7000 vězňů. Izrael však trvá na tom, aby ti vězni, kteří mají na svých rukách izraelskou krev ve vězení zůstali. Komise bude rozhodovat o možnosti propustit i tyto osoby. Mahmúd Abbás na svém požadavku trvá s odůvodněním, že jen osvobozením všech Palestinců získá podporu jeho lidu a bude tak moci upevnit svou vládu.

07.02.2005 00:00 1