Praha Jeruzalém

V Alžíru nyní probíhá arabský summit zaměřený na otázku míru na Blízkém východě. Arabské státy navrhují Izraeli normalizaci vztahů s 21 arabskými zeměmi, pokud se stáhne na území odpovídající hranicím do roku 1967. Lákavá nabídka má však jeden háček – pro Izrael by to znamenalo vzdát se jeruzalémského Starého města se Zdí nářků a Chrámovou horou, což rozhodně odmítá. Arabové přitom tento (pro Izrael) maximalistický požadavek předkládají jako výchozí bod pro další jednání. Z tohoto důvodu nelze očekávat, že by Izrael tomuto summitu věnoval větší pozornost.

22.03.2005 00:00 1

Klíčová slova