Praha Jeruzalém

Izrael našel způsob, jak bránit Jeruzalém před nájezdy teroristů, když byl kvůli průběhu soudních řízení nucen pozastavit výstavbu kontroverzní zdi. Prozatím postaví dočasný plot. Ten bude Jeruzalém oddělovat od Judska a Samaří do té doby, dokud soud nerozhodne o osudu pevné zdi. Záměr vyvolal okamžité protesty na straně Palestinců, kteří se obávají ztráty přístupu k pracovním příležitostem, službám a svatým místům. Izrael je však přesvědčen, že proluky v bariéře činí z města snadný cíl pro útočníky chtějící narušovat vyhlášené příměří.

14.03.2005 00:00 7