Praha Jeruzalém

V Jeruzalémě proběhly oslavy květné neděle, jimiž si poutníci ve svatém městě i věřící na celém světě připomněli triumfální příjezd Ježíše a jeho oslavování zástupy mávajícími palmovými větvemi a olivovými ratolestmi. Svatý týden začal nedělním úsvitem za zvuku zvonů chrámu Svatého hrobu. Průvod věřících mimo jiné zavítal na Olivovou horu, z níž je nádherný výhled na Staré město jeruzalémské ležící dole pod ní. Oslavy se nesly v duchu katolické tradice a byly provázeny na tyto končiny nezvyklým pokojem.

21.03.2005 00:00 3