Praha Jeruzalém

Americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová znovu zopakovala podporu Spojených států pro izraelský záměr ponechat si v Judsku a Samaří velké bloky židovských osad i při jakékoli mírové dohodě s Palestinci. Riceová zdůraznila, že velká izraelská populační centra na těchto územích budou muset být vzata v potaz při případném dojednávání konečného uspořádání. Prohlášení Riceové je míněno jako podpora premiéru Šaronovi, který potřebuje získat souhlas izraelské veřejnosti, jíž se zdá, že premiér vyprodává biblickou zemi. Palestinci proti tomuto prohlášení protestovali s námitkou, že Spojené státy by neměly do otázek konečného uspořádání zasahovat. Tato témata mají být podle Palestinců rozhodnuta až v rámci jednání a dohod.

30.03.2005 00:00 2

Klíčová slova