Praha Jeruzalém

Izrael přivítal ústy mluvčího vlády Marka Regeva zvolení nového papeže Benedikta XVI. s nadějí, že bude pokračovat ve směřování svého předchůdce Jana Pavla II a že bude usilovat o posílení vztahů mezi Izraelem a Vatikánem a mezi židovským národem a katolickou církví. Rabín David Rosen, který má na starosti mezináboženský dialog, se s papežem Benediktem již dříve několikrát setkal; papež podle něj má jasný a vyhraněný postoj vůči antisemitismu, což je mnohem důležitější než jeho dětské členství v nacistické organizaci, k němuž se papež přiznává.

21.04.2005 00:00