Praha Jeruzalém

Doktor Michael Good z Durhamu v americkém státě Connecticut strávil posledních šest let pátráním po nacistickém důstojníkovi majoru Karlu Plaggeovi. Důvodem není, jak bychom asi čekali, nějaké příkoří, nýbrž naopak dobré skutky tohoto důstojníka, který během druhé světové války zachránil matku Dr. Gooda a spolu s ní dalších 250 Židů. Major Plagge byl dotčen pokračující genocidou a tak se rozhodl udělat něco pro to, aby pronásledovaní Židé mohli přežít. Plagge zemřel v zapomenutí a teprve Dr. Good odhalil jeho činy. Dr. Good byl ve svém úsilí o poznání minulosti hnán vědomím, že kdyby nebylo tohoto statečného muže, tak by tu nebyl ani on, ani jeho děti. Díky Goodovu pátrání mohl být Karl Plagge posmrtně oceněn v jeruzalémském památníku holocaustu Jad Vašem jako Spravedlivý pohan. Ceremonie proběhla za přítomnosti pozůstalých, které Plagge pomohl zachránit, a mezi nimiž byla také Goodova matka. Nacistickému důstojníkovi se tak výjimečně dostalo cti ze strany Izraelců.

12.04.2005 00:00 7