Praha Jeruzalém

Izraelská armáda plánuje odzbrojit židovské osadníky ze čtyř osad na severu Samaří, jež budou v létě evakuovány. Důvodem tohoto opatření je snaha předejít krveprolití v případě, že bude nutné osadníky odsunout silou. Odzbrojeni by měli být dva týdny před začátkem evakuace. Osadníci již dali najevo, že zbraně neodevzdají, protože nechtějí zůstat pro případ palestinského útoku neozbrojeni. Vojenské zdroje hovoří o celé řadě předběžných opatření pro zajištění pokojné evakuace včetně preventivního zatýkání židovských militantů.

12.04.2005 00:00 1