Praha Jeruzalém

Izraelský nejvyšší soud zasadil ránu monopolu ortodoxního rabinátu svým rozhodnutím uznat neortodoxní konverze k židovství provedené částečně v Izraeli. Doposud se izraelskými občany mohli stát pouze lidé, kteří konvertovali prostřednictvím ortodoxních rabínů. Od nynějška však Izrael bude přidělovat „Právo na návrat“ i konvertitům, jenž byli vedeni i reformními nebo konzervativními rabíny považovanými těmi ortodoxními za nelegitimní až i heretické.

Ortodoxní rabíni rozhodnutí odsoudili jako budoucí příčinu nenapravitelného rozdělení v židovském státu. Ortodoxní věří, že konzervativní a reformovaní Židé změnili starodávné náboženské zákony předané Mojžíšem na hoře Sinaj, a proto podle nich není tato cesta správným způsobem, jak se stát Židem.

01.04.2005 00:00 13