Praha Jeruzalém

Židovští osadníci se v Pásmu Gazy střetli s izraelskými vojáky, kteří přišli zdemolovat několik opuštěných domů. Někteří osadníci se vrhali před buldozery, jiní na ně šplhali. Když byli odnášeni a odtahováni pryč, tak křičeli „Židé, nevyhánějte Židy!“. Vojákům se podařilo zdemolovat 11 domů (většinou jen pouhých ruin) dříve než osadníci dorazili na místo. Jestliže však takový odpor přišel v souvislosti s ruinami, co teprve čeká na vojáky a policisty při ostré evakuaci domů obydlených židovskými osadníky někdy i tři desítky let?

Incident je jasnou předzvěstí problémů, které čekají na vykonavatele rozhodnutí vlády premiéra Šarona o vystěhování židovské populace (8000 osob) z Pásma Gazy.

Vláda, aby zmírnila napětí vyvolané nuceným vystěhováním, odsouhlasila hromadné vystěhování osadnických rodin do pobřežní oblasti Nitzanim, kde má být založena nová komunita. Podle izraelských médií by šlo o 1000 rodin, tedy více než polovinu celkového počtu rodin, které mají být evakuovány z Pásma Gazy. Proti tomuto rozhodnutí již vystoupili ekologové a environmentalisté, kteří protestují proti perspektivě zničení poslední zachované pobřežní oblasti Izraele, ale premiér Šaron zůstává rozhodný a neústupný jako jindy – „výjimečné situace vyžadují výjimečná řešení“, prohlásil. Podle něj je zapotřebí udělat vše pro ulehčení situace, v níž se osadníci nacházejí.

27.06.2005 00:00 1