Praha Jeruzalém

Vedoucí Mesiánských sborů (Messianic congregations) v Jeruzalémě se spolu s asi 300 věřícími společně modlilo za národ v kritické hodině. Během setkání bylo proneseno sedm modliteb z Ezechiele 36 a 37.

19.07.2005 00:00 2