Praha Jeruzalém

Během svého pobytu ve Francii se izraelský ministerský předseda Ariel Šaron setká nejen s francouzským prezidentem Jacquesem Chiracem, ale také s vůdci European Jewish Congress (Evropského židovského kongresu), aby s nimi prodiskutoval stále vzrůstající hrozbu antisemitismu. Francouzi kritizují Šarona za jeho vyjádření o tom, že alija (židovská imigrace do Izraele) je nejlepším řešením antisemitismu ve Francii. Ministerský předseda řekl, že má v úmyslu toto prohlášení znovu opakovat na shromáždění pro francouzské Židy, i když ho zřejmě nebude zdůrazňovat.

28.07.2005 00:00 4