Praha Jeruzalém

Droru Etkesovi z Nového mírového hnutí (Peace New Movement) zakázala armáda vstup na předunuté židovské vojenské stanoviště Amona u Ofry v Samaří poté, co si osadníci stěžovali u izraelských ozbrojených sil. Etkese doprovázel Jossi Sarid, činitel Jahadu. Osadníci prohlásili, že Etkes je provokatér a výtržník, jehož zálibou je ztěžovat ostatním lidem život.

15.07.2005 00:00 2