Praha Jeruzalém

Přes 50,000 protestujících odpůrců vysídlení, kteří se vydali v pondělí na třídenní pochod z Netivot do Gush Katif v pásmu Gazy, bylo první ráno po probuzení v Kfar Maimon obklíčeno bezpečnostními sílami. Policie a vojáci uzavřeli všechny cesty do Kfar Maimon, aby zabránili účastníkům pokračovat v pochodu. Ministr obrany Shaul Mofaz nařídil bezpečnostním silám zadržet účastníky pochodu 15 kilometrů před Kissufim Crossing, ve směru na Gush Katif. Armáda se souhlasem vlády vyhlásila Gush Katif za uzavřenou vojenskou oblast. Po rozhovorech s vůdci Yesha Council (zastupitelstvo židovských společností v Judei, Samaří, a pásmu Gazy) policie zvýšila svoji pohotovost. Vůdce osadníků Pinhas Wallerstein řekl izraelskému armádnímu rádiu , že pochod bude pokračoval až do cíle.

19.07.2005 00:00 3