Praha Jeruzalém

The Foreign Press Association (FPA – Asociace zahraničního tisku) vyzývá své členy, aby nepodepisovali tiskopis izraelských ozbrojených sil, které armáda vyžaduje, než umožní novinářům vstup do pásma Gazy. Tiskopis novináře žádá, aby se chovali v souladu s pravidly izraelských ozbrojených sil a aby opustili pásmo Gazy do 14. srpna, před zahájením evakuace židovských osadníků z osad Gush Katif. FPA se snaží jednat s vládou a ozbrojenými silami, aby dosáhla dohody o zrušení tiskopisů nebo o změně jejich textu.

15.07.2005 00:00 2

Klíčová slova