Praha Jeruzalém

Uprostřed bolesti lidí v Guš Katif, oslavuje rodina Elbových radostnou událost: brit mila (rituální obřízka) jejich novorozeného syna. Narodil se minulý týden v sanitce na silnici do Netzarim a podle příkazů daných Bohem Abrahámovi, jako znak věčné smlouvy Boha s Židy, se tento rituál obřízky koná osmý den po narození. Zítra, až přijde armáda evakuovat je a zbývající obyvatele Netzarim z jejich domovů, budou si pamatovat radost dnešního dne a naději, kterou jim to přineslo. Obyvatelé Netzarim řekli, že budou dočasně ubytování ve studentských kolejích v Arieli v Samaří a zatím nevědí, kam budou přesunuti potom. Na severním konci Guš Katif obyvatelé Mošav Katif zapálili před vchodem do mošavu hromadu sena a starého nábytku, což má symbolizovat tragédii opouštění jejich domovů.

21.08.2005 00:00 15