Praha Jeruzalém

Policie transportovala čtyři nákladní autobusy s mladými lidmi mezi 11 a 21 lety, kteří sami sebe opevnili v  Kfar Daromské synagoze, do křídla Beeršebské věznice. Toto křídlo bylo připraveno specielně pro zadržování místních obyvatel Gaš Katifu. Když rodiče zadržených přišli do věznice, byli uvítáni Yossi Kohenem, vrchním dozorcem, který jim řekl, aby šli domů (ačkoliv nemají nají domov, kam by šli), protože jejich děti stráví noc ve vazbě a budou vyslýchány. Rodičům bylo doporučeno, aby se vrátili ráno s advokátem. Kohen se vyjádřil, že děti, které přiznaly svoji identitu, budou moci zavolat své rodiny. Ale mnozí mladí Sionisté odmítli přiznat svoji identitu a přestavovali se pouze jako ?Židé ze země Izraelské?.

20.08.2005 00:00 1