Praha Jeruzalém

Na úterní schůzce ve městě Gaze slíbil šéf egyptské zpravodajské služby

Omar Suleiman podporu palestinské samosprávě při obsazování území,

které získal Izrael v „šestidenní válce“ v roce 1967. „Egypt, jeho

vláda a jeho lid podporují palestinský lid a jeho vůdce,“ řekl

Suleiman. Suleiman se také setkal s vůdci Hamásu a diskutoval s nimi o

jejich plánech po stažení Izraele z Gazy.

31.08.2005 00:00