Praha Jeruzalém

Dnes ráno odstranili osadníci z Netzarimu, poslední, dosud nevystěhované osady v Gaze, velkou menoru (svícen) se střechy své synagogy. Chtějí si ji vzít s sebou do místa dočasného ubytování v Arielově koleji. Osadníci se shromáždili v synagoze, aby se pomodlili, než je začla armáda vyhánět z jejich domovů. Podle armády bude evakuace dokončena dnes odpoledne. Osadníci z Netzarimu jsou poslední Židé z Gázy, kteří jsou evakuováni. 80 rodin doufá, že vybuduje Netzarim znovu v Negevské poušti.

22.08.2005 00:00