Praha Jeruzalém

Po demolici všech domů, veřejných budov a synagog vymaže Izrael osady

z oficiálních map. „Je to poprvé, co budeme muset odstranit jméno

města z izraelských map,“ řekl Chaim Sabaro, generální ředitel

izraelského kartografického střediska (Center of Israel Maps). Kromě

toho řekl: „Musíme si názvy těchto měst pamatovat. Musíme si

připomínat i lidi, kteří tam žili své životy.“

24.08.2005 00:00 1