Praha Jeruzalém

Na podporu probíhajícího boje proti antisemitismu byl pro katolické učitele vytvořen speciální zájezd do Izraele pod názvem ?přímý svědek (Bearing Witness).? Zájezd sponzorovaný Ligou proti očerňování (Anti-Defamation League) si klade za cíl seznámit učitele s židovskou historií a pomoci jim, aby byli schopni své katolické studenty efektivněji vyučovat o judaismu. Účastníci zájezdu do Izraele uvedli, že tím byla posilněna jejich víra a že nyní mohou lépe vyučovat o holocaustu a jiných událostech v židovské historii a bojovat proti rostoucímu antisemitismu.

10.08.2005 00:00 1