Praha Jeruzalém

Vždy to znělo jako hudba vzdálené budoucnosti. Ale nyní byla vybudována dlouho očekávaná odsolovací továrna v přímořském městě Ašekelon a velmi se jí daří! Používáním obrácené osmózy, původně vyvinuté k odsolování mořské vody pro ponorky, dodala továrna svoji první dodávku regenerované vody do Mekorot, izraelské národní vodní nádrže. Tato voda je určena k převozu do Negevu. Každou hodinu poteče do pouště 3,500 kubických metrů vody. Za cenu 52 agurot (12 centů) za kubík přispěje regenerovaná voda k tomu, aby poušť rozkvetla.

26.08.2005 00:00 10