Praha Jeruzalém

Obyvatelé Guš Katif obdrželi 3 100 kontejnerů, do kterých mají do 15. srpna sbalit svůj majetek, kdy je armáda přijde odvést z jejich domovů. O půlnoci 14. srpna již bude přechod Kissufim, který je hlavním vstupním bodem do bloku osad Guš Katif, uzavřen pro všechny. Ti, kteří neodejdou dobrovolně, dostanou rozkaz k evakuaci, budou 17. srpna násilně odvedeni ze svých domovů a nebude jim dovoleno vrátit se. Synagogy budou zbořeny poté, co z nich Ministerstvo pro náboženské záležitosti vyjme svitky Tóry a modlitební knížky. Všechny Mezuzot (malá krabička, která je připevněná na veřejích a obsahuje verš z Deuteronomia 6:4-9 a 11:13-21) budou odstraněny. Do evakuace je zahrnuta i malá beduínská vesnice Dehaníja, která má s Izraelem úzké vztahy. Její arabští obyvatelé budou přemístěni do jiných vesnic a vesnice bude následně také zbořena. Vláda po dokončení stažení plánuje postavit obrannou bariéru.

10.08.2005 00:00 1