Praha Jeruzalém

Na zasedání výboru pro zahraniční záležitosti a obranu Uzi Landau z bloku Likud, člen Knessetu, který počátkem letošního roku odešel z vlády, ostře kritizoval předsedu vlády Ariela Šarona. Řekl, že si Šaron nezaslouží být předsedou vlády. Poslanec Knessetu Effie Eitam (Náboženští sionisté) vystoupil již dříve v tomto roce ostře proti vládnímu plánu na vysídlení osad z Gázy a slíbil, že se jeho frakce bude snažit Šarona (vymazat z politické mapy?. Řekl rovněž, že každý rok na Tiša B?Av, den, kdy Izraelci truchlí nad zkázou židovských chrámů a dalšími tragediemi židovských dějin, si budou připomínat také ?zničení, které jste zasel do celé oblasti a celého státu?. Poslanec Knessetu z levicové strany Merec-Jachad ministerského předsedu chválil za pokrok ve vysídlovacím plánu.

22.08.2005 00:00 5