Praha Jeruzalém

Arabští představitelé ze sousedních zemí vyslovili přání navštívit

Gazu, jakmile se odtud Izrael stáhne. Původně byl arabský summit

plánovaný na 3. srpen, ale odložili ho z důvodu smrti saúdského krále

Fauda. To, že se summit uskuteční v Gaze, má podpořit palestinskou

samosprávu.

17.08.2005 00:00