Praha Jeruzalém

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás již opět prohlásil, že stažení Izraele z Gazy je pouhý začátek. Abbás vyjádřil, že stahování Izraele nemůže zůstat jen u Gazy, ale musí dále pokračovat stažením z celé Judeje, Samaří a samozřejmě z Jeruzaléma. Vedoucí představitelé okolních arabských národů telefonicky blahopřáli Abbásovi a Palestinskému lidu k trvalému stažení Izraele z celého Pásma Gazy a severního Samaří.

17.08.2005 00:00 4