Praha Jeruzalém

Prezident Moše Katsav se přimlouvá za izraelské vystěhovalce z Guš Katif a severu Samaří. Po setkání s vystěhovalci, kteří jsou dočasně ubytováni v ubykacích pro hosty v kibucu Hefec Hajim v Ganej Tal se prezident sešel se zastupiteli ministerstev zabývajících se pomocí vystěhovalcům. Vystěhovalci z Neve Dekalim podotkli, že jsou závislí hlavně na pomoci dobrovolníků, protože pověřené vládní organizace jim v mnoha problémech, kterým při přesidlování čelí, nejsou schopny pomoci.

30.08.2005 00:00