Praha Jeruzalém

Národní institut pojištění (National Insurance Institute) ve své nedávno zveřejněné výroční zprávě o chudobě uvedl, že úroveň chudoby v národě za poslední rok vzrostla o 7,5%, takže zasahuje jednu pětinu jejich populace. Náměstek ministra pro izraelskou společnost Michael Melchior v listu Jerusalem Post uvedl, že ?tyto svízelné údaje uvádějí podstatu naší existence, Judaismus a Sionismus, v nebezpečí.? Melchior také uvedl, že od ministra financí Ehuda Olmerta očekává vytvoření nových reforem a strategií, které v izraelské společnosti budou přínosem pro nižší třídu pracujících.

10.08.2005 00:00 1