Praha Jeruzalém

Den před zahájením vládních akcí na evakuaci osad hovořili osadníci z Kfar Daromu na tiskové konferenci s novináři. Mluvčí Kfar Daromu, Ašer Miytzari, řekl s klidnou silou, typickou pro osadníky z Guš Katifu, řekl: ?My (osadníci) jsme již zvítězili.? Vládní plán označil za ?brutální přesídlení rodin, vdov a sirotků, jejichž jediným hříchem je, že hrdinně odolávali rokům teroru.? Jakov Goldberg, osadník z Kfar Darom, k tomu řekl: ?Nikdo nás nemůže přesvědčit, že to je morální čin. Na takovém odporném plánu nebudeme spolupracovat. Vojáci nemohou odvádět děti z jejich domovů jen proto, že k tomu dostali rozkazy: musejí se obrátit na své velící důstojníky a říci jim, že nemohou rozkaz splnit. Věříme, že Bůh a izraelský lid tento plán zastaví.? Jiný osadník dodal: ?Doufal jsem, že v důsledku 11. září západní svět pochopí, ale vidím, že to potrvá mnohem více let. 11. září a bombové útoky v Madridu a v Londýně jsou jenom špičkou ledovce. Toto je globální válka.?

16.08.2005 00:00 3