Praha Jeruzalém

Představitelé učitelských odborů po 10 dnech vzrušeného jednání a po

zralé úvaze nakonec podepsali dohodu s ministerstvem školství a

ukončili tím hrozbu stávkou, která by oddálila začátek školního roku.

Částka 55 milionů šekelů umožnila znovu přijmout 600 učitelů. 470

odejde do důchodu a zbývajícím 300 bude zvýšeno odstupné. Ve 35

oblastech bude zaveden zkrácený, pětidenní školní týden. Za přesčasy

učitelé dostanou 110 šekelů na hodinu a zvýšení platu o třetinu.

Během školního roku budou odbory a ministerstvo pokračovat v práci na

realizaci komplexní reformy školského systému. Ministrině školství Limor

Livnatová řekla novinářům, že „velká část veřejnosti je přesvědčená o

potřebnosti změn. 1. Září bude dnem dobrých zpráv pro všechny.“

30.08.2005 00:00